Waar doen we het voor?

Een ongewone voordracht door een ex-gedetineerde over zijn gevangeniservaring

PrisontTellings wil een drievoudig doel nastreven dat concreet bestaat uit:


1. enige nuance aanbrengen in de beeldvorming die mensen in het algemeen hebben over de gevangenis en over de mensen die er verblijven, een beeld dat meestal niet klopt met de "menselijke" werkelijkheid aldaar. Daarom willen wij via onze getuigenissen de gevangenispoorten openen en op virtuele wijze het "echte" leven binnen de muren in beeld brengen. Het is onze overtuiging dat een meer realistisch beeld over mensen in de gevangenis kan bijdragen tot betere intermenselijke verhoudingen; niet alleen met mensen in detentie maar ook met mensen in het algemeen. 

"Ik heb voor mijn doctoraatsonderzoek met meer dan 40 vrouwelijke gedetineerden gesproken in de Vlaamse gevangenissen, ik kan alleen maar beamen dat dit allemaal "gewone" mensen waren." (Dr. An Nuytiens, VUB, Brussel)   

2. op basis van onze persoonlijke ervaring getuigen dat al wie in de gevangenis zit mensen, doodgewone mensen zijn. Daarmee willen wij "de gevangene" en het beeld dat van hem of haar in de samenleving rondgaat tot zijn menselijke dimensie terugbrengen. Met betrekking tot die beeldvorming staan wij ook stil bij de rol die de media daarin speelt.

3. ten slotte willen wij een lans breken voor een kansenbeleid in de gevangenissen. Geen beleid dat de gedetineerde met de "slechtheid" van zijn verleden blijft confronteren en hem of haar navenant, d.w.z. repressief behandelt; maar een beleid dat het verleden achter zich laat en samen met de gedetineerde de ogen op zijn of haar toekomst(mogelijkheden) richt. Wij denken en willen aantonen dat iedereen, in de eerste plaats de gedetineerde, maar ook iedereen in de samenleving gebaat is bij een beleid dat kansen biedt voor gedetineerden.