Getuigenissen van ex-gedetineerden over hun leven tijdens en na hun detentie

PrisonTellings

wil via getuigenissen van ex-gedetineerden nuance brengen in het debat rond de gevangenisproblematiek. De boodschap die hen motiveert is enerzijds een sterk pleidooi te houden voor een kansen- in plaats van een repressiebeleid in de gevangenissen en anderzijds recht te doen aan de gedetineerde als mens.

Ex-gedetineerden vertellen over hoe en waarom ze in de gevangenis terecht zijn gekomen. Ze getuigen over hoe hun leven een plotse, dramatische wending heeft genomen. Ze geven een aanschouwelijk maar genuanceerd beeld weer over hoe het is om in de gevangenis te belanden, er te moeten leven en over hoe het is om weer vrij te komen en om weer vrij te zijn.

Omwille van de privacy van de sprekers worden geen namen en adresgegevens vermeld.